Edukacja przez wycieczkiEdukacja przez wycieczki

W okresie od: 01 września do 30 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku realizowany był projekt pt. „Edukacja przez wycieczki”.

Projekt dofinansowany był ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w wysokości 49 tyś.960 zł.

Celem głównym projektu „Edukacja przez wycieczki” było podejmowanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych umożliwiających uczniom niepełnosprawnym intelektualnie wyjście poza miejsce zamieszkania, poznanie ginącej i chronionej fauny i flory, a także architektury i najciekawszych zabytków Trójmiasta.

Uczestnicy projektu, to osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 6 do 25 lat będące uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.

edukacja-przez-wycieczkiProjekt „Edukacja przez wycieczki” obejmował następujące działania:

 • Prelekcja dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na temat korzyści edukacyjnych płynących dla ich dzieci z wycieczek edukacyjno-krajoznawczych połączona z poczęstunkiem.
  Celem tej prelekcji było uświadomienie rodzicom wartości edukacyjnych, poznawczych, kształcących, a także interpersonalnych płynących z wyjazdów ich dzieci na wycieczki.
 • Spotkanie z leśniczym- wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Dębina”.
  Celem zadania było zapoznanie uczniów z ginącymi a także chronionymi roślinami i zwierzętami w Rezerwacie Dębina.
 • Wycieczka do ZOO w Warszawie.
  Celem wycieczki było przybliżenie uczniom sposobu życia zwierząt wodnych i lądowych.
  Uczniowie poznali na niej zwierzęta egzotyczne i te które mieszkają na terenie Polski. W ramach lekcji z przewodnikiem dzieci wysłuchały informacji na temat życia zwierząt wodnych i lądowych, sposobu ich odżywiania opieki i ochrony. Miały niecodzienną okazję bliskiego obcowania z egzotycznymi zwierzętami: dotykały węży i żmij, karmiły ryby oraz dotykały zębów i szczęk rekina.
 • Kurs komputerowy posługiwania się edytorem tekstu i Internetem.
  Celem kursu było kształcenie umiejętności pisania na komputerze i korzystania z Internetu w celu maksymalnego uniezależnienia osób niepełnosprawnych i zwiększenie ich szans na rynku pracy chronionej.
 • Wycieczka edukacyjna do Trójmiasta.
  Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z najciekawszymi zabytkami oraz architekturą Trójmiasta oraz kształcenie poprzez wielozmysłowe poznawanie
  i zdobywanie doświadczeń w Akwarium Gdyńskim.
  Wycieczka była bardzo interesująca i obejmowała wiele różnorodnych działań, w ramach których uczniowie:
  – Dwukrotnie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Akwarium Gdyńskim na temat „Zwierzęta i ssaki morskie” oraz „Rafa koralowa”;
  – Zwiedzali ”Dar Pomorza”;
  – Płynęli statkiem z Gdyni do Sopotu;
  – Spacerowali po molo w Sopocie;
  – Odpoczywali w Parku Oliwskim, wysłuchali koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej oraz obejrzeli Palmiarnię;
  – Zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku: Dwór Artusa, Kościół Mariacki i ulicę Mariacką oraz widzieli Fontannę Neptuna i Żuraw – średniowieczny dźwig portowy;
  – Spacerowali po molo w Rewie;
  – Podziwiali Zamek w Malborku i jego rozległe otoczenie;
  – Obejrzeli pola Bitwy Grunwaldzkiej;
  Oprócz w/w atrakcji uczniowie wzięli również udział w grillowaniu z kiełbaskami, w dyskotece oraz poczęstunku w McDonaldzie. Codziennie także spacerowali brzegiem morza, podziwiając zachody słońca. Do Ostrówka wrócili zmęczeni, ale w radosnych nastrojach.
 • Konferencja i podsumowanie projektu „Edukacja przez wycieczki”.
  Konferencja powycieczkowa promująca działania edukacyjne podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży ze wsi obejmującą wystawę prac plastycznych uczniów uczestniczących w wycieczce nad morze, pt. „Życie zwierząt i roślin na lądzie”.

Konferencja przeprowadzona była w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klembowie.

Opracowała Joanna Górecka