Integracyjne warsztaty tworzenia plakatów artystycznych.Integracyjne warsztaty tworzenia plakatów artystycznych.

We wtorek 15.11.br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Włączanie poprzez sztukę’’, realizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie. Uczestnicy warsztatów obejrzeli interesującą prezentację posterów sławnych grafików oraz wysłuchali wykładu na temat funkcji plakatu i komunikacji wizualnej. Pod kierunkiem wybitnych artystów plastyków, m.in. profesor Mai Wolnej oraz grafika Konrada Gelerta, młodzież projektowała własne plakaty do wybranych cytatów z listów Marii Grzegorzewskiej lub wątków z jej życia. Efektem były wyjątkowo barwne, piękne a zarazem oryginalne prace graficzne.

W Powiatowej Bibliotece w Wołominie z okazji trwającego Roku Marii Grzegorzewskiej została otwarta wystawa poświęcona tej wybitnej założycielce szkoły specjalnej, a zarazem autorce metody ośrodków pracy, którą wykorzystujemy każdego dnia podczas zajęć lekcyjnych.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Krzysztofowi Kudera za wspaniałe przyjęcie i organizację integracyjnych warsztatów, dzięki którym uczniowie mogli rozwijać umiejętności syntetycznego myślenia, zdolności wizualnej interpretacji opartej na metaforze, a także poszerzać swoją wiedzę na temat Marii Grzegorzewskiej.

Partner wydarzenia:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Patronat honorowy objął Adam Lubiak – Starosta Wołomiński