PRAKTYKI WSPOMAGANE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACYPRAKTYKI WSPOMAGANE DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY

Nadrzędnym celem  edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się
w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych i przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Właśnie dlatego niezwykle ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest organizowanie praktyk wspomaganych. Tego typu zajęcia odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych i zaradności społecznej. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest jednak praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym uczniowie mają szansę na zdobycie pracy. Dla każdego człowieka zdobycie profesji jest dużą wartością. Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji, a co za tym idzie wzrostu poczucia własnej wartości.

Jesienna część praktyk wspomaganych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ostrówku odbyła się na przełomie października i listopada 2021 roku. Miejsce do ich odbywania udostępnił zaprzyjaźniony z nami Ośrodek Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na terenie ośrodka uczniowie mieli szansę nauczyć się wykonywania prac porządkowych w ogrodzie, zaczynając od podstaw – nauka zamiatania za pomocą szczotki, grabienia liści, obsługa sekatora, poznanie sposobów odpowiedniego zabezpieczania roślin na zimę. Przy wsparciu nauczyciela – trenera pracy, uczniowie porządkowali teren wokół budynku, ucząc się dokładności i wytrwałości w doprowadzaniu zleconych prac do końca oraz co bardzo istotne współdziałania w zespole.