17 września 1939. – zbrojna napaść dokonana przez ZSRR na Polskę.17 września 1939. – zbrojna napaść dokonana przez ZSRR na Polskę.

17 września 1939. – zbrojna napaść dokonana przez ZSRR na Polskę.

17 września 1939 roku Związek Radziecki, wypełniając ustalenia traktatu Ribbentrop -Mołotow, wkroczył w granice

II Rzeczpospolitej. Ten krótki sojusz przeciwstawnych sobie totalitaryzmów – Rosji sowieckiej i hitlerowskich Niemiec, został zawarty po to, by zlikwidować odrodzoną ponad dwadzieścia lat wcześniej Polskę. Konsekwencją 17 września była dla Polski utrata ziem kresowych oraz kolejna, bolesna, lekcja geopolityki, uświadamiająca nasze odwiecznie trudne położenie między Rosją i Niemcami. Wydarzenia te pozostały w zbiorowej pamięci Polaków i dziś są elementem naszej silnej tożsamości.

Składamy hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami agresji Rosji sowieckiej na Polskę, stracili życie lub zostali wywiezieni na Syberię za swoje polskie pochodzenie. Chylimy czoła przed tymi, którzy mimo brutalnych represji i wywózek zachowali swoją tożsamość. To o nich mówimy – Sybiracy – wspominając miejsce ich zesłania.

Cześć Ich Pamięci!