AKCJA ZDROWO I SPORTOWOAKCJA ZDROWO I SPORTOWO

Nasza szkoła wzięła udział w edycji 2020/2021 ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i Sportowo”,
co potwierdzone zostało certyfikatem, który otrzymaliśmy od organizatora.

Certyfikat w linku:

Certyfikat Zdrowo i Sportowo

Akcja ma na celu, przede wszystkim, promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci w wieku 3-10 lat. Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i opiekunowie dzieci.

Uczestnicy akcji otrzymują materiały edukacyjne, które można wykorzystać na zajęciach
w swojej grupie lub klasie.

Materiały edukacyjne w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

Hasła akcji:

  • Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
  • Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.
  • Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
  • Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci
    i koncentracji.
  • Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Akcja „Zdrowo i Sportowo objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu.

https://zdrowoisportowo.edu.pl