20 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA20 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu   gwarantującego     prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach Dziecka. W 2019 roku obchodziliśmy 30 – lecie podpisania tego dokumentu.

Prawa człowieka i prawa dziecka – najbardziej podstawowe i przynależne każdemu z racji urodzenia prawa – wciąż są na świecie łamane. Zarówno w krajach biednych, jak i bogatych.  Dlatego tak ważne jest, żeby od  najmłodszych lat te prawa poznawać, mieć ich świadomość, umieć reagować, by chronić zarówno swoje prawa, jak i  prawa koleżanek, kolegów, czy ludzi obcych, żyjących z dala od nas, których nigdy nie mieliśmy okazji spotkać. Edukacja o prawach człowieka i prawach dziecka uczy wrażliwości i zaangażowania.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mają na celu przybliżyć prawa człowieka
i prawa dziecka. Każde dziecko (i każdy dorosły) z pełnym przekonaniem powinno móc powiedzieć:

 • wiem, że wszyscy ludzie są równi,
 • wiem, że każdy dąży do szczęścia na swój sposób,
 • wiem, że wszyscy, ludzie mają prawa – prawa człowieka,
 • wiem, że każdy człowiek, bez wyjątku, ma te same prawa,
 • wiem, że prawa człowieka są prawami wszystkich ludzi, również dzieci,
 • wiem, że dzieci jako osoby wymagające większej ochrony oprócz praw człowieka mają dodatkowe prawa – prawa dziecka,
 • wiem, że ja mam prawa,
 • wiem, jakie mam prawa,
 • wiem, że prawa nie zależą od wypełnienia obowiązków,
 • wiem, jak egzekwować prawa i kogo prosić o pomoc,
 • prawa człowieka są dla mnie ważne, więc szanuję również prawa innych osób.

 

Oto kilka mitów i nieporozumień na temat Konwencji o Prawach Dziecka

Dzieci mają prawo być kochane i dzieci mają prawo do szczęścia

Bycie kochanym i szczęśliwym jest czymś, co każdemu dziecku powinno należeć się od życia bezwarunkowo, jednak prawa takie nie zostały zapisane w Konwencji. Konwencja jest dokumentem prawa, w którym państwa zobowiązują się do przestrzegania i wypełniania praw. Odczuwania emocji takich jak miłość i szczęście państwo nie może nikomu zagwarantować.

Dzieci mają prawo do posiadania przyjaciół

Dzieci mają prawo spotykać się z przyjaciółmi (na przykład na mocy artykułu 15. dotyczącego wolności zrzeszania się), ale państwa nie mogą zagwarantować ludziom prawa do innych ludzi czy do przyjaźni.

Dzieci mają prawo do posiadania zabawek

Konwencja mówi, że każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w  zabawach i zajęciach rekreacyjnych, w działaniach kulturalnych
i artystycznych (art. 31), ale prawo to nie obejmuje prawa dziecka do posiadania jego własnych zabawek.

Prawo do popełniania błędów.

Chociaż popełnianie błędów jest nieocenioną częścią procesu uczenia się i dorastania, nie jest to prawo zapisane w Konwencji. Dokument prawa musi być precyzyjny, możliwy do realizacji i  weryfikowalny, więc niemożliwe byłoby wpisanie do niego tego typu prawa. Należy jednak pamiętać, że zasada przyrodzonej godności ludzkiej oznacza, że dzieci powinny być zawsze traktowane z godnością i szacunkiem, nawet wtedy, gdy popełniają błędy.

Z prawami wiążą się obowiązki

Istnieje powszechne przekonanie, że prawa dziecka powiązane są z obowiązkami. Jest to nieprawda. Prawa dziecka, podobnie jak wszystkie prawa człowieka, są bezwarunkowe. Nie istnieją żadne warunki związane z posiadaniem czy odbieraniem praw.

Niektóre prawa są ważniejsze niż inne

Konwencja jest całością, wszystkie prawa w niej zapisane są ze sobą powiązane i żadne prawo nie jest ważniejsze od drugiego.

Po ukończeniu 18 lat masz nowe prawa człowieka, które są przeznaczone tylko dla dorosłych

Wszystkie traktaty dotyczące praw człowieka mają zastosowanie zarówno do dorosłych, jak
i dzieci, bez względu na wiek lub inny status. Oznacza to, że gdy dzieci osiągną pełnoletność
i przestaną być chronione w ramach Konwencji o prawach dziecka, nadal będą chronione przez inne traktaty dotyczące praw człowieka,

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka/

 

Prezentacja MDPD

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przypominającej najważniejsze prawa dziecka.

Przygotowały: J. Górecka, E. Grabska