PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE

Podziękowanie dla naszej szkoły za zaangażowanie i udział w ogólnopolskiej inicjatywie DZIEŃ KRAJOBRAZU ustanowionej dzięki staraniom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dyplom w załączeniu.