PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż powiat wołomiński w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu  pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2020.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Szczegóły poniżej:

Szkoły Specjlane

Ogłoszenie nr 1 – Program Opieka Wytchnieniowa

Deklaracja preferowanej formy wsparcia