ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.ZARZĄDZENIE NR 12/20  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/20

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE NR 12