PILNE!!! – KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁYPILNE!!! – KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 Szanowni Rodzice,

W związku z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym przywracaniu zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uprzejmie informuję.

  • Od 18 maja 2020 r. rozpocznie się przygotowanie pomieszczeń szkolnych do wymogów reżimu sanitarnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS.
  • W przyszłym tygodniu zostaniecie Państwo poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć stacjonarnych dla zgłoszonych przez Państwa dzieci. Pozostałe zajęcia odbywać się będą, jak dotychczas, w systemie zdalnym.
  • Od 25 maja 2020 r. pojawi się również możliwość udziału uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.

Rodziców zainteresowanych zajęciami stacjonarnymi, zarówno specjalistycznymi, rewalidacyjnymi, rewalidacyjno -wychowawczymi, opiekuńczo – wychowawczymi w klasach I-III, jak również pobytem dziecka w internacie, proszę o kontakt telefoniczny ze szkołą i zgłaszanie chętnych do wtorku 19 maja br. – tel. 29 777 03 06 w godz. 9.00- 14.00.

Bardzo proszę, aby Państwo rozważyli swoją decyzję, biorąc pod uwagę stan zdrowia dziecka oraz fakt, iż zajęcia będą się odbywały w ostrym reżimie sanitarnym.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Pytkowska