Propozycje ćwiczeń dla uczniów PDP do wykonania w warunkach domowychPropozycje ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych

dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

(Przygotował i wyszukał w sieci  Piotr Dereszewski w ramach zajęć z W-f)

  1. Aktywna, dynamiczna rozgrzewka:
  1. Sportowe koło fortuny – zakręć kołem i wykonaj wylosowane ćwiczenie:
  1. Zestaw ćwiczeń „ABS biegacza” – wzmacniamy mięśnie brzucha – wykonujemy wybrane ćwiczenia na miarę swoich możliwości i predyspozycji dnia – załącznik nr 1.
  2. WF w domu:
  1. Ćwiczenia oddechowe do wykonania w domu i nie tylko – załącznik nr 2
  2. Karty aktywności fizycznej – każdy znajdzie ćwiczenie dla siebie
  • https://wordwall.net/pl/resource/960451/wychowanie-fizyczne/karty-aktywności-fizycznej

Załącznik 1

Załącznik 2