WYJAZDOWE POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOWYJAZDOWE POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

21 października 2019 r. o godzinie 13.00 w naszej szkole odbyło się wspólne posiedzenie dwóch Komisji: Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

Głównym tematem obrad było przedstawienie pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Pytkowska omówiła funkcjonowanie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów oraz bieżących potrzeb.

Radni zwiedzili szkolne obiekty, teren wokół budynku, a także internat, w którym przebywają nasi uczniowie.

Spotkanie przebiegło w życzliwej atmosferze. Przewodniczący i członkowie Komisji zwrócili uwagę na bardzo dobre wyposażenie sal lekcyjnych oraz przyjazny klimat wychowawczy szkoły.