Wizyta Policji.Wizyta Policji.

We wrześniu, jak co roku odwiedziła naszą szkołę  Policja. Policjantka z Zespołu Prewencji Kryminalnej Komisariatu Rzecznego podkom Kinga Czerwińska we współpracy  z dzielnicowym z Komisariatu Policji w Tłuszczu aspirantem sztabowym Dawidem Nierodą przypomnieli uczniom o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz o ważnych numerach alarmowych. Uczniowie mogli również obejrzeć  radiowóz oraz zapoznać się z wyposażeniem policjanta. na koniec każdy uczeń otrzymał odblaski.