WAŻNE !!!!!!WAŻNE !!!!!!

 

Bądź świadomym rodzicem

Zapraszamy rodziców z gminy Klembów na spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, spożywaniem napojów energetycznych, a także przemocą rówieśniczą, które odbędzie się 13.06.2019 r. o 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie.

Masz dziecko w wieku szkolnym? Chcesz dowiedzieć się, jakie zagrożenia czyhają na twoją pociechę? Nie bądź obojętny, zadbaj o przyszłość swojego dziecka.

Podczas spotkania dowiesz się m. in.

  • jak i dlaczego się uzależniamy,
  • jakie są pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie substancji psychoaktywnych,
  • jakie są najnowsze zagrożenia – dopalacze, popersy i inne – prezentacja próbek,
  • jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy narkotykami a dopalaczami,
  • jakie są stereotypy i fakty związane z używkami oraz niepokojące sygnały, których często nie zauważamy,
  • dlaczego dochodzi do przemocy rówieśniczej.

Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu uzależnień oraz przemocy w rodzinie Pan Marek Mudant (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Po spotkaniu istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne.

Działanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klembów.

GKRPA Klembów