Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie.Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie.

Dnia 6 maja 2019 roku do Zespołu Szkół Specjalnych zawitała funkcjonariuszka Policji Rzecznej z Warszawy. Głównym celem spotkania była pouczająca pogadanka na temat bezpieczeństwa. Zwróciła szczególną uwagę gdzie i kiedy wolno się kąpać oraz przestrzegać wszelkich regulaminów przed rozpoczęciem kąpieli. Policjantka uświadomiła uczniom jakie konsekwencje wynikają z nieprzestrzegania regulaminu nad wodą.

Opracowała: Danuta Dołowa