„IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO”„IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO”

W dniu 27.02.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie odbył się już po raz czwarty TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, zaś Współorganizatorem Powiat Wołomiński oraz Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie.
Wsparcia Patronatem finansowym udzielił Wójt Gminy Klembów. Patronat honorowy nad naszą imprezą objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, a patronem medialnym było Radio FAMA i TVP3 Warszawa. Ponadto wsparcia finansowego udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie, dzięki której przez cały czas trwania turnieju prowadzone były zajęcia i konkursy z nagrodami w ramach profilaktyki uzależnień. Pyszną grochówkę dla wszystkich zawodników współfinansowała firma cateringowa „U Barbórki” pana Bartłomieja Seżenia.
Nasze sportowe święto rozpoczęła Pani Sylwia Kielczyk Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku wspólnie z Panem Andrzejem Olszewskim Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie, Panem Arturem Dzięciołem reprezentującym Wójta Gminy Klembów oraz Panią Agnieszką Gietką – Barańską Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie i Panią Tamarą Barańską byłą Kierownik GOPS w Klembowie.  Turniej skierowany był do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi ze Szkół i Ośrodków z terenu powiatu wołomińskiego i powiatów ościennych. Rozgrywki przeprowadzone zostały w 4 kategoriach sprawnościowych:

  • dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W tegorocznym święcie tenisa stołowego wzięło udział około 90 zawodników z 11 szkół i placówek. Głównymi celami imprezy było: rozpowszechnianie różnych form aktywności fizycznej, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, integracja uczniów z gmin ościennych poprzez współpracę i rywalizację sportową oraz promowanie szkoły jako propagatora tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na dziewięciu stołach toczyła się zacięta walka o każdą piłeczkę. Nie było straconych zagrań, a o zwycięstwach decydowały detale i lepsza dyspozycja dnia. W trakcie turnieju każdy z zawodników mógł uzupełnić stracone kalorie, udając się na słodkie co nieco oraz gorący posiłek.  Po trzech godzinach tenisowe pojedynki dobiegły końca. Przyszła pora na uroczyste wręczenie nagród. Pamiątkowe puchary, medale i komplety upominków dla każdej ze szkół i placówek wręczali Pani Agnieszka Sosnkowska Sekretarz Gminy Klembów, Pan Andrzej Olszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie, Pani Agnieszka Gietka – Barańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz Pani Sylwia Kielczyk Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy dostali medale, a wszyscy pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pamiątkowe podziękowania otrzymali również sędziowie – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie.

Piłeczka pozostaje w grze. Do zobaczenia za rok!

Opracował: Piotr Dereszewski