Innowacja Pedagogiczna: „Rozgadajmy się – czyli rozwijanie komunikacji AAC w szkole specjalnej”Innowacja Pedagogiczna: „Rozgadajmy się – czyli rozwijanie komunikacji AAC w szkole specjalnej”

W ramach Innowacji Pedagogicznej: „Rozgadajmy sięczyli rozwijanie komunikacji AAC w szkole specjalnej odbyła się lekcja otwarta pt.: W toalecie myjemy ręce – czyli gesty i symbole Makatonu: „toaleta”, „myć ręce”. Innowacją zostali objęci uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego – klasa II/III.

Pierwsze zajęcia z cyklu spotkań, które potrwają do maja 2019 roku poprowadziła Katarzyna Salewicz – nasz szkolny logopeda.

W czasie lekcji otwartej dzieci nie tylko kształtowały właściwe nawyki higieniczne, ale przede wszystkim poznały gesty Makatonu, tj.: „myć ręce” i „toaleta”, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu uczniów w szkole oraz w domu. Podstawowym celem lekcji było ćwiczenie znajomości piktogramów i gestów Makatonu (toaleta, myć ręce) poprzez: naśladowanie gestu, potem samodzielne prezentowanie gestu, wskazanie odpowiedniego piktogramu, rozpoznanie prezentowanego przez nauczyciela gestu i wskazanie go na tablicy z piktogramami.

Uczniowie rozwijali w ten sposób komunikację alternatywną także z uwzględnieniem zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku przygotowanych pomocy, tj. tzw. stymulowanie polisensoryczne. Poprzez doznania wielozmysłowe dzieci kształtowały umiejętności komunikowania się, świadomego nadawania komunikatu, co w konsekwencji obniża  poziom stresu oraz napięcie emocjonalne i co najważniejsze następuje poprawa jakości przekazu komunikatu pomiędzy uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – osoba wspomagająca.

Opracowała: Katarzyna Salewicz