Symbole i Zwyczaje BożonarodzenioweSymbole i Zwyczaje Bożonarodzeniowe

19.12.2018 r w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta pt.”Symbole i Zwyczaje Bożonarodzeniowe ” związana nierozłącznie z przeprowadzonym PRZEGLĄDEM KART ŚWIĄTECZNYCH KONKURSU SZKOLNEGO pt.”Karta Bożonarodzeniowa”.
Karty świąteczne wykonane zostały przez naszych uczniów ze wszystkich klas.
Celem konkursu i lekcji o tematyce świątecznej było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, podkreślenie znaczenia świętowania i kolędowania, poznanie symboliki i tradycji w Polsce i Europie, rozwijanie umiejętności formułowania życzeń.
Karty Świąteczne ze wszystkich klas prezentowane zostały na wcześniej wykonanej wystawie w świetlicy szkolnej. Komisja oceniająca karty z życzeniami bożonarodzeniowymi, składała się z grupy uczniów z różnych klas. Wszystkie karty były tak piękne, że uczniowie i nauczyciele mieli trudności z wybraniem najładniejszej. Nagrodzone zostały wszystkie dzieci biorące udział w konkursie. Otrzymały słodycze i gromkie brawa a także zapewnienie, że ich prace będą eksponowane w innej placówce kulturalnej.
Pięknie brzmiały znane Polskie Kolędy i Pastorałki wspólnie śpiewane przez uczniów szkoły zgromadzonych w świetlicy szkolnej. Najchętniej słuchano i śpiewano Polskie Kolędy karaoke.
Czynny udział uczniów podczas lekcji otwartej
pt.” Symbole i Zwyczaje Bożonarodzeniowe” było uczestniczenie w nakrywaniu stołu Wigilijnego, wyliczaniu 12 potraw, omówieniu najważniejszego elementu rozpoczynającego Wigilię Opłatka.
Na podstawie obejrzanych filmów edukacyjnych, pogadanek i rozmów z nauczycielami, uczniowie bezbłędnie odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki. Pogadanka o symbolach i zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce, a także w innych Krajach Europy, historia powstania pierwszej karty świątecznej oraz czytanie śmiesznych życzeń, budziło zainteresowanie wśród zgromadzonych uczniów. Wielkim zainteresowaniem okazały się też odwiedziny rozśpiewanych w kolorowych strojach Kolędników. Zwyczaj ten znany był w całej Polsce. Nasi Kolędnicy przyjęci zostali gromkimi brawami i słodyczami.
Naszym uczniom przypomniano również o zasadach bezpieczeństwa podczas świątecznej przerwy zimowej. Uczniowie zostali ostrzeżeni przed ewentualnymi zagrożeniami podczas zabaw sportowych, środkach komunikacji, rozświetloną światełkami choinką.
Na zakończenie przeprowadzonych dwugodzinnych zajęć i związanych przeżyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia składano sobie życzenia. Jeszcze raz śpiewano kolędy.
Był bardzo podniosły i wzruszający nastrój, a paląca się od początku spotkania świeczka Caritasu stanowiła integralną część naszego spotkania i przypominała o pomocy innym, darze dobra, miłości i przebaczenia.
Opracowała: Maria Romanowska