SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEMSPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM

Dzisiaj gościliśmy w szkole archeologa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z przygotowanej prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda i na czym polega praca archeologa w terenie i laboratorium, co to są wykopaliska, stanowisko archeologiczne i czy archeologowie szukają kości dinozaurów. Podczas części warsztatowej każdy mógł ulepić naczynie z gliny techniką wykorzystywaną przez naszych odległych przodków. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a poznaną technikę lepienia wykorzystamy jeszcze nie raz!

Opracowała: Bogna Krupińska