Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psemWy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psem

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku mają niepowtarzalną okazję po raz trzeci uczestniczyć we współfinansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekcie pt. „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psem” realizowanym przez stowarzyszenie „Potok Serc” z siedzibą w Jarzębiej Łące.  W ramach projektu uczniowie biorą udział w cyklu bezpłatnych zajęć z hipoterapii w terminie od 4 czerwca do 10 listopada 2018 roku, w trakcie których korzystać będą z indywidualnej jazdy konnej. Zajęcia prowadzone są przez instruktora hipoterapii – panią Agnieszkę Kaza ze stajni „Tosca”.

Celem hipoterapii jest poprawa sprawności fizycznej oraz psychicznej. Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z koniem stymulują  swoje wszystkie zmysły, uczą się wrażliwości i opiekuńczości. Zajęcia motywują uczniów do działania, sprawiają, że dzieci chcą w nich czynnie uczestniczyć oraz poprawiają ich samopoczucie, pozwalając na pokonanie wielu lęków i wewnętrznych oporów.

Nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną zauważają znaczne postępy i wymierne efekty w rozwoju uczestników zajęć. Hipoterapia zmniejsza zaburzenia emocjonalne, pogłębia umiejętności nawiązywania poprawnych relacji, a przede wszystkim wywołuje szczery uśmiech na twarzach uczniów.

Pani Agnieszka Kaza, prowadząca zajęcia, jest już dobrze znana uczniom naszej szkoły z poprzednich dwóch edycji projektu. Z łatwością nawiązała ona kontakt z uczestnikami projektów i podbiła ich serca. W swojej pracy wykazuje się niezwykłą cierpliwością oraz umiejętnością indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Służy pomocą w żmudnej i nierównej walce z własnymi oporami, lękami i trudnymi zachowaniami.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Kaza za przeprowadzenie dotychczasowych zajęć z hipoterapii, które podbiły serca naszych uczniów, oraz rozpoczęcie kolejnych pod hasłem: „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać
z koniem, psem”.

Opracowały: Katarzyna Maliszewska, Beata Rybak