FINAŁ VIII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS”FINAŁ VIII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS”

 

16 maja 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: „Polska Niepodległa naszym wspólnym domem”, które nawiązuje do obchodów 100 – lecia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs skierowany był do uczniów klas „0” oraz klas I–III Szkół Podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego. Swój udział zgłosiło 31 szkół, z których napłynęło łącznie 253 prace. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych oraz przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich jak: integracja, tolerancja, równość. Ze względu na wyjątkową tematykę tegorocznych prac, konkurs propagował także treści historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, podkreślał wartości patriotyczne, zwracał uwagę na szacunek do polskich symboli narodowych.

Współorganizatorem konkursu był Powiat Wołomiński. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Mazowiecki Kurator Oświaty,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Burmistrz Wołomina

Patronatu oraz wsparcia finansowego udzielili:

 • Wójt Gminy Dąbrówka
 • Wójt Gminy Jadów,
 • Wójt Gminy Klembów,
 • Burmistrz Miasta Kobyłka,
 • Burmistrz Miasta Marki,
 • Wójt Gminy Poświętne,
 • Burmistrz Radzymina,
 • Wójt Gminy Strachówka,
 • Burmistrz Tłuszcza,
 • Burmistrz Miasta Ząbki,
 • Burmistrz Miasta Zielonka.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od powitania przybyłych gości oraz uczestników konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Artur Pozorek – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,

-Pan Rafał Mathiak – Wójt Gminy Klembów,

– w imieniu Burmistrza Kobyłki, Pani Elżbieta Jurczyk – Sekretarz Miasta Kobyłka,

– Pan Robert Rataj – Dyrektor CUW Powiatu Wołomińskiego,

– Pani Jolanta Paderewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrówku,

– Pani Elżbieta Sadowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszu,

– Pani Dorota Agnieszka Bilska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

Łącznie w progach naszej szkoły powitaliśmy około 200 gości.

Po uroczystym powitaniu wszyscy przybyli goście obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Niepodległość” wystawione przez uczniów naszej szkoły. Piękna scenografia, barwne stroje, pieśni patriotyczne, a przede wszystkim wspaniała gra aktorska uczniów wywołała zachwyt oraz wzruszenie wśród publiczności. Przedstawienie rozpoczęło się Legendą o powstaniu Państwa Polskiego, w drugiej zaś części zaprezentowany został rys historyczny naszego Państwa. Gromkim brawom nie było końca. Przedstawienie można obejrzeć na szkolnym profilu witryny facebook: https://www.facebook.com/zssostrowek/videos/2198117313539643/

Po występie artystycznym ogłoszono laureatów konkursu, którym nagrody wręczyła Pani Dyrektor Sylwia Kielczyk oraz przybyli goście. Z pośród 253 prac nadesłanych na konkurs, wręczono łącznie 74 nagrody  i wyróżnienia. Laureaci otrzymali tablety, bezprzewodowe głośniki, zestawy malarskie ze sztalugą, zestawy artystyczne, małe podobrazia z farbami. Każdy uczestnik konkursu, który nadesłał pracę otrzymał skarbonkę do malowania. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali odblaskowe opaski z logiem „Niepodległa” oraz długopisy. Nadesłane prace konkursowe wyróżniały się ogromną różnorodnością pod kątem ujęcia tematu oraz zastosowanej techniki plastycznej, co po raz kolejny bardzo utrudniało wybór tych najlepszych.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni przed szkołę na piknik integracyjny. Wśród wielu przygotowanych atrakcji znalazły się między innymi: zabawy ruchowe przy muzyce prowadzone przez animatorkę, grill z ciepłymi kiełbaskami, stoisko ze słodyczami i napojami. Pani psycholog przygotowała stoisko na którym prowadziła warsztaty profilaktyczne. W czasie trwania pikniku widoczna była integracja uczniów naszej szkoły z zaproszonymi gośćmi.

Finał VIII Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas” przebiegał w atmosferze pełnej radości i wzajemnej życzliwości. Wspólnie spędzony czas przyniósł wiele uśmiechu i niezapomnianych wrażeń zarówno uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku oraz przybyłym gościom i uczniom ze szkół całego powiatu. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom i sponsorom za wspieranie nas w przygotowaniu tej uroczystości, a wszystkim uczestnikom i opiekunom za tak liczny udział w konkursie.

Do zobaczenia za rok!

Opracowała: Katarzyna Maliszewska