„NIE dla przemocy w Internecie”„NIE dla przemocy w Internecie”

26 kwietnia 2018 r. już po raz trzeci braliśmy udział  w finale projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Nie dla przemocy wobec dzieci” przeprowadzanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Tłuszczu.  Tegoroczne hasło akcji brzmiało:  „Nie dla przemocy w Internecie i w grach komputerowych” . Wydarzenie było podsumowaniem całorocznych działań poradni, które miały na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, w tym:

-szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych;

-informowanie dzieci na temat  ich praw, osób oraz instytucji, które mogą im pomóc

w przypadku doznawania przemocy zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym;

-poznawanie prawidłowych wzorców  komunikacyjnych w rodzinie , szkole ,najbliższej rodzinie;

Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy integracyjne. Punktem kulminacyjnym pikniku było  puszczanie baniek  mydlanych do nieba, jako symbol protestu przeciwko przemocy wobec dzieci.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie tematycznym i odebrali nagrody ( Adam Kaczmarczyk, Kacper Zastawny) oraz dyplomy  (Oliwia Myrcha, Iwona Wielgo). Prace biorące udział w konkursie zostały wykonane pod kierunkiem pań: Beaty Wysockiej – Zadrożnej i Marii Romanowskiej.

 

Opracowała: Beata Wysocka –  Zadrożna