2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZM2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZM

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZM – POLSKA NA NIEBIESKO

Święto  to obchodzone jest corocznie  2 kwietnia. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.

W naszej szkole „Dzień Autyzmu” obchodziliśmy 4 kwietnia. Zarówno uczniowie, jak również nauczyciele i inni pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko, aby w symboliczny sposób wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem. Dzisiejszy dzień stał się również okazją do integracji wszystkich uczniów z naszej szkoły podczas wspólnej zabawy.

Autyzm (autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera,  złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowaniu relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Alienacja chorych w świecie własnych przeżyć sprawiła, że zaburzenie to nazwano autyzmem, co oznacza „sam” . Autyzm poddaje się różnym formom terapii, które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych, ale nie jest uleczalny – zaburzenie to utrzymuje się do końca życia.

Zakres możliwej do osiągnięcia poprawy objawowej uzależniony jest m.in. od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój. Leczenie farmakologiczne ma znaczenie uzupełniające i umożliwia złagodzenie tylko części behawioralnych przejawów autyzmu lub objawów współwystępujących z nim zaburzeń. W przypadku autyzmu nie ma leków, które stanowiłyby przyczynową formę leczenia, ani leków, które usuwałyby osiowe dla niego dysfunkcje.

Opracowała: Joanna Górecka