WYCIECZKA DO WARSZAWY DO MUZEUM PRAGIWYCIECZKA DO WARSZAWY DO MUZEUM PRAGI

W dniu 20 lutego 2018 wybraliśmy się z grupą starszych uczniów na wycieczkę do Warszawy do Muzeum Pragi. Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy). Uczniowie uczestniczyli tam w lekcji muzealnej dotyczącej zawodów rzemieślniczych takich jak szewc, modysta/ka, czapnik, czy szklarz. Część z tych zawodów jest wymierających i nie wiadomo czy przetrwają, dlatego uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali informacji na ich temat, oglądali związane z nimi rekwizyty by na koniec wykonać szyld wybranego zakładu. Po lekcji uczniowie zwiedzali muzeum, m.in. mogli zobaczyć oryginalny rękopis aktu lokacji Pragi. Zabytkowy dokument, w którym król Władysław IV zgadza się na założenie naprzeciwko Warszawy miasta Pragi. Dokument ma bagatela 370 lat. Akt lokacyjny, na co dzień przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, rzadko jest upubliczniany. Wizyta w muzeum i rzut oka na Bazar Różyckiego był ciekawym doświadczeniem.

Opracowała: Marta Iwaniec