„Program dla szkół”„Program dla szkół”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej klas I-V w roku szkolnym 2017/2018 wezmą udział w programie UE pt. ,,Program
dla szkół” (dawny program ,,Owoce i warzywa w szkole”). W ramach tego programu uczniowie będą spożywać owoce, warzywa
i przetwory (soki) owocowo – warzywne, które będą dowożone do szkoły raz w tygodniu. Poza tym szkoła podejmie działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, działania wzbogacające wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program ma charakter edukacyjny poprzez realizację ciągu zajęć poszerzających wiedzę uczniów na tematy uprawy i wykorzystania w żywieniu owoców i warzyw.

Opracowała: Małgorzata Siwek