PODZIĘKOWANIA



PODZIĘKOWANIA

Chcielibyśmy podziękować Wszystkim,

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia V SPORTOWEJ PARAOLIMPIADY POD DĘBAMI w Ostrówku. Patrząc na radość uczestników utwierdza nas to w przekonaniu, że warto organizować takie imprezy sportowe. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie.