AktualnościFINAŁ VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS”FINAŁ VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS”

VII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas” 10 maja 2017 r. odbył się finał VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas”. Tegoroczny temat prac brzmiał: „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, a współorganizatorem Powiat Wołomiński.     Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa […]

XII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH “MAGIK”XII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH “MAGIK”

Młodzież z naszej szkoły w ramach XII Przeglądu Małych Form Teatralnych “Magik” wystąpiła na deskach Teatru “Kamienica” z przedstawieniem pt. “Dziewczyna jak z kina”. Nasi młodzi aktorzy dali z siebie wszystko, co zostało docenione, w trakcie występu publiczność kilkakrotnie nagradzała ich gromkimi brawami. Oto galeria z tego wydarzenia. Opublikowała: Bogna Krupińska

ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY MARII GRZEGORZEWSKIEJŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY MARII GRZEGORZEWSKIEJ

“Wyrównywanie krzywd upośledzonych i niedostosowanych stało się nakazem mego życia” Po nadaniu imienia naszej szkole realizujemy działania związane z poznawaniem sylwetki Patronki i szerzeniem jej idei życiowych w środowisku szkolnym i lokalnym. W każdym roku w rocznicę jej śmierci t.j. 7 maja obchodzimy Święto Patronki. Stworzyliśmy Harmonogram obchodów tego dnia. Nauczyciele na zajęciach realizują dzienny […]

WARSZTATY PLASTYCZNE Z PAPIEROPLASTYKIWARSZTATY PLASTYCZNE Z PAPIEROPLASTYKI

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany był program warsztatów plastycznych z wykorzystaniem papieroplastyki oraz elementów metody papierowej Alebrijes. Zajęcia przeprowadzono w klasach III Gimnazjum oraz I, II, III Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie wykazywali się wielką kreatywnością i pomysłowością. Z pasją tworzyli papierowe bryły, a z nich dekoracyjne choinki, bałwanki. W czasie Świąt Bożego […]

WIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLEWIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLE

Dnia 26 kwietnia 2017 jak co roku odwiedziła naszą szkołę zaproszona policja. Dwie funkcjonariuszki policji opowiedziały młodszym uczniom o pracy policjanta, bezpieczeństwie na drodze, w szkole i w czasie wolnym. Uczniowie mogli też zobaczyć samochód policyjny a nawet na chwilę zasiąść za jego kierownicą. Starsi uczniowie obejrzeli film o dopalaczach a następnie rozmawiali nt. zgubnego […]

KONSTYTUCJA 3 MAJAKONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. Konstytucja 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. W naszej szkole odbył sie uroczysty apel z tej okazji. Uczniowie z klas przysposabiających do pracy i gimnazjum przygotowali pod […]

„NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”.„NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”.

      FINAŁ PROJEKTU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO „NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”. 27 kwietnia 2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu odbył się finał projektu edukacyjno-profilaktycznego “Nie dla przemocy wobec dzieci”. Wydarzenie było podsumowaniem całorocznych działań pracowników Poradni mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez: szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar […]

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMUŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Unikanie rówieśników, osamotnienie, niechęć do określonych dźwięków i przebywania w tłumie, nagły zanik mowy lub duże z nią problemy. To kilka z objawów autyzmu, które możemy zaobserwować jeszcze zanim dziecko osiągnie trzeci rok życia. Z autyzmu się nie wyrasta, więc zachowania te będą towarzyszyć zawsze. 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości […]

WIOSNO, WIOSNO ACH TO TY ………WIOSNO, WIOSNO ACH TO TY ………

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje się znaczenie symboliczne. Astronomiczna wiosna przypada w dzień równonocy wiosennej, co oznacza, że dzień i noc […]