Rok szkolny 2019-2020


PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż powiat wołomiński w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu  pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2020. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Szczegóły poniżej: Szkoły Specjlane Ogłoszenie […]

ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.ZARZĄDZENIE NR 12/20  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ZARZĄDZENIE NR 12                           […]

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 W zakresie warunków sanitarnych: W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Promowanie […]

100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

UWAGA!!! Drodzy Uczniowie Zapraszamy do pokolorowania lub pomalowania portretu Naszego Papieża św. Jana Pawła II. Wybierz dowolną (poniższą) kolorowankę, ozdób ją i sfotografuj się z nią!!! Prosimy o zdjęcia wysłane na adres: zssostrowek@wp.pl Czekamy na Wasze prace I na pewno nagrodzimy Wasz wysiłek!!!                                                                        Pozdrawiamy, K.Salewicz, D.Dołowa, M.Rakoczy, M.Wnętowska, K.Dołowy   Karol Wojtyła urodził się […]