Innowacje


Innowacja z doradztwa zawodowego„Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze ścieżki edukacyjnej i życiowej” Innowacja ma charakter systemowy i obejmuje działania skierowane do wszystkich uczniów ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ich rodziców i nauczycieli. W szczególności będą nią objęci uczniowie, którzy w ramach zajęć realizowanych na terenie szkoły będą […]

„Dotykam, wącham, próbuję”„Dotykam, wącham, próbuję – doświadczam, eksperymentuję. Stymulacja sensoplastyczna” W procesie  edukacji osób niepełnosprawnych niezwykle ważne jest współdziałanie nauczycieli, wychowawców, specjalistów wchodzących w skład zespołu pedagogicznego szkoły oraz poszukiwanie nowatorskich metod, środków aktywizujących uczniów, aby umożliwić im wielozmysłowe doświadczanie i eksperymentowanie. Działania takie są nieodzowną częścią nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana innowacja stanowi odpowiedź na […]