Rok szkolny 2016-2017


WARSZTATY PLASTYCZNE Z PAPIEROPLASTYKIWARSZTATY PLASTYCZNE Z PAPIEROPLASTYKI

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany był program warsztatów plastycznych z wykorzystaniem papieroplastyki oraz elementów metody papierowej Alebrijes. Zajęcia przeprowadzono w klasach III Gimnazjum oraz I, II, III Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie wykazywali się wielką kreatywnością i pomysłowością. Z pasją tworzyli papierowe bryły, a z nich dekoracyjne choinki, bałwanki. W czasie Świąt Bożego […]

WIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLEWIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLE

Dnia 26 kwietnia 2017 jak co roku odwiedziła naszą szkołę zaproszona policja. Dwie funkcjonariuszki policji opowiedziały młodszym uczniom o pracy policjanta, bezpieczeństwie na drodze, w szkole i w czasie wolnym. Uczniowie mogli też zobaczyć samochód policyjny a nawet na chwilę zasiąść za jego kierownicą. Starsi uczniowie obejrzeli film o dopalaczach a następnie rozmawiali nt. zgubnego […]

KONSTYTUCJA 3 MAJAKONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. Konstytucja 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. W naszej szkole odbył sie uroczysty apel z tej okazji. Uczniowie z klas przysposabiających do pracy i gimnazjum przygotowali pod […]

„NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”.„NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”.

      FINAŁ PROJEKTU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO „NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI”. 27 kwietnia 2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu odbył się finał projektu edukacyjno-profilaktycznego „Nie dla przemocy wobec dzieci”. Wydarzenie było podsumowaniem całorocznych działań pracowników Poradni mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez: szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar […]

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMUŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Unikanie rówieśników, osamotnienie, niechęć do określonych dźwięków i przebywania w tłumie, nagły zanik mowy lub duże z nią problemy. To kilka z objawów autyzmu, które możemy zaobserwować jeszcze zanim dziecko osiągnie trzeci rok życia. Z autyzmu się nie wyrasta, więc zachowania te będą towarzyszyć zawsze. 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości […]

WIOSNO, WIOSNO ACH TO TY ………WIOSNO, WIOSNO ACH TO TY ………

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje się znaczenie symboliczne. Astronomiczna wiosna przypada w dzień równonocy wiosennej, co oznacza, że dzień i noc […]

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – 21 MARCADZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – 21 MARCA

  Święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest przypadkowa. Dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – triosomią 21 chromosomu. Z tej okazji na […]

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZNDZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN

  8 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Święto corocznie obchodzone jest od 1910 roku. Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, […]

ZABAWA OSTATKOWAZABAWA OSTATKOWA

Dzisiaj w naszej szkole z okazji kończącego się karnawału odbyła się zabawa ostatkowa połączona z tłustym czwartkiem. Oprócz wspólnej zabawy przy muzyce uczniowie brali udział w konkursie na wykonanie własnoręcznych pączków z papieru. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawie i w doskonałych humorach zakończyli okres karnawału.